Vacature

Strategisch Beleidsadviseur Geluid

Wie zijn wij?

Binnen de afdeling Omgevingsbeleid wordt de deskundigheid op het gebied van de ruimte en leefomgeving-kwaliteit gebundeld. De afdeling bestaat uit 50 fte. Onze stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, planologen, ruimtelijk ordeningsjuristen, erfgoeddeskundigen en de beleidsmedewerkers omgevingskwaliteit werken aan een duurzame toekomst voor de stad vanuit de overtuiging dat een gezonde en mooie omgeving mensen gelukkiger maakt. 

Op het gebied van geluid worden taken verricht voor ruimtelijke ordening zoals zonebeheer en voor bestemmingsplannen. Verder wordt advies gegeven bij omgevingsvergunningen (bouwactiviteiten en nieuwe bedrijven), worden verkeersgegevens verstrekt en wordt geluidbeleid opgesteld.

Voor het werkveld geluid wordt beleid opgesteld en worden alle wettelijke taken (Wet geluidhinder, Wabo) uitgevoerd, aangevuld met de uitvoering van het Haarlemse Hogere waardebeleid, het zonebeheer van ons industrieterrein en de voorbereiding op de Omgevingswet. Ook juridische advisering bij rechtszaken speelt een belangrijke rol. 

Wij stellen het actieplan geluid op en eens in de 5 jaar maken we onze geluidbelastingkaart. Verder saneren we geluid-belaste woningen in Haarlem met subsidie van het rijk. 

De steeds groter wordende druk op de ruimte door opgaves als de woningbouw en daarbij behorende groei van andere functies en de opgaven op het gebied van milieu en klimaat vergen meer integrale afweging. Van meedenken bij planvorming en toetsen van aanvragen willen we meer naar adviseren aan de voorkant, visievorming, strategie en opstellen van uitvoeringskaders.

Functie

Wat ga je doen?

 • Het schrijven van strategisch en tactisch beleid en actieplannen op het gebied van geluid.
 • Beoordelen van akoestische onderzoeken (Omgevingsvergunning). Dit kan zijn op het gebied van wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en industrielawaai.
 • Begeleiden van externen om de Haarlemse milieudoelen te behalen.
 • Adviseren bij het opstellen van omgevingsplannen en visies, en bij bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en bouwaanvragen.
 • Adviseren bij transformatieprojecten en stedelijke ontwikkelingsprojecten.
 • Je werkt samen met de andere medewerkers Omgevingskwaliteit binnen de afdeling maar ook van andere afdelingen. Je hebt daarnaast contact met burgers en bedrijven binnen en buiten de stad.

Solliciteer nu!

Interesse in deze functie? Solliciteer dan nu via onderstaande knop.

Profiel

Wie ben jij?

 • Een enthousiaste collega, die integraal en creatief te werk gaat. 
 • Je kunt bredere belangenafwegingen maken met het oog op een goede omgevingskwaliteit van de gemeente Haarlem.
 • Je kijkt over de grenzen van je eigen vakgebied heen en dat vraagt naast het vermogen om goed te kunnen samenwerken een brede integrale blik en onderhandelingsvaardigheden.
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.

Functie eisen

Wat verwachten wij?

 • Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau. 
 • Een afgeronde technische Hbo- of academische opleiding op het gebied van bijvoorbeeld bouwkunde of werktuigbouwkunde, aangevuld met een post Hbo-opleiding Akoestiek.
 • Enkele jaren werkervaring op bovengenoemd vakgebied.
 • Kennis van Winhavik (software voor het berekenen van geluid) is een pré. 
 • Analytisch, verbindend en strategisch inzicht.

Wat kun je van ons verwachten?

Bij gemeente Haarlem werken we met een grote diversiteit aan mensen. Divers in cultuur, leeftijd, geaardheid, geslacht, mentale en fysieke gesteldheid en geloof. We willen de kracht van diversiteit en talenten van medewerkers benutten om op alle vlakken goede resultaten te behalen voor de inwoners van Haarlem en Zandvoort en een plek creëren waar iedereen zich thuis voelt.

 • Een dynamische baan, voor 36 uur, in een veelzijdige organisatie met maatschappelijke relevantie binnen een bevlogen en professioneel hoogopgeleid team. Samenwerking en elkaars kracht benutten is hoe wij graag willen werken. Er is veel ruimte voor gezelligheid
 • Een veranderende maatschappelijke context in functioneren en samenwerken vraagt om nieuwe werkwijzen. Je krijgt ruimte om zelf bij te dragen aan deze veranderende opgaven. Je mag ideeën uitproberen en je wordt gecoacht om vakkennis toe te passen in een bestuurlijke context. Samenwerken en leren met trainees behoort ook tot de mogelijkheden.
 • Er wordt volop ingezet op de ontwikkeling van de individuele medewerker, onder andere binnen ons Talent- en Ontwikkelprogramma. We denken met je mee over je professionele ontwikkeling en bieden je inhoudelijke en vaardigheidstrainingen. 
 • Uiteraard biedt de gemeente Haarlem een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden. Je kunt vakantiedagen kopen of verkopen en er zijn prima mogelijkheden om hybride te werken.
 • Het salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding en bedraagt maximaal € 5.372 – bruto per maand (schaal 11) bij een fulltime aanstelling in een 36-urige werkweek (exclusief 17,05 Individueel Keuze Budget).  Afhankelijk van ervaring is een arbeidstoelage mogelijk naar schaal 11A.

Is deze baan echt iets voor jou?

Wil jij ons team komen versterken en meewerken aan de complexe opgaven waar Haarlem en Zandvoort voor staan? En heb je interesse in deze vacature? Dan nodigen wij je van harte uit om te reageren via onze sollicitatiepagina.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Anne-Pauline Huizinga, teammanager Omgevingskwaliteit, tel.nr 06- 46215299 of mailadres aphuizinga@haarlem.nl.

Vragen met betrekking tot de sollicitatieprocedure kun je richten aan wervingenselectie@haarlem.nl.