Over ons

Gemeente Haarlem

‘Het is echt stad maken’
‘We hebben gewoon vakmensen nodig’
‘Je moet goed nadenken over hoe iets in de stad past, anders krijg je eilandjes’

Flinke ruimtelijke opgaven in Haarlem en Zandvoort vragen om grote capaciteitsuitbreiding

De gemeenten Haarlem en Zandvoort staan voor niet misse ruimtelijke uitdagingen: de binnenstedelijke bouw van duizenden woningen, klimaatadaptatie, de energietransitie en werken met de Omgevingswet. Voor succesvolle uitvoer is een sterke ambtelijk organisatie nodig, maar juist daar knelt het: Haarlem en Zandvoort hebben een groot personeelstekort in het fysiek domein. Jaap Meindersma over het Fysieke domein:

In 2018 fuseerde de ambtelijke organisatie van de twee gemeenten, Haarlem en Zandvoort. Het doel van de samenwerking is een effectieve en efficiënte uitvoering van de gemeentelijke taken. Dat is nu zeer gewenst in de gemeenten. Zonder voldoende capabele medewerkers wordt succesvolle uitvoer van de plannen in het fysieke domein moeilijk. Op dit moment staan veel vacatures open, omdat de ruimtelijke ambities om extra menskracht vraagt. Het zijn uiteenlopende posities, van beleid en beheer van de openbare ruimte tot duurzaamheid tot wonen tot omgevingsbeleid en vergunningen.

Haarlem en Zandvoort staan niet alleen in hun capaciteitsuitdagingen. Uit een inventarisatie van het Planbureau voor de Leefomgeving bleek recentelijk dat veel gemeenten worstelen met menskracht. Die is hard nodig om zachte plannen hard te maken en om te zorgen dat ze daadwerkelijk tot realisatie komen. Dat uit zich bijvoorbeeld in de bouw. ‘Het lijkt met name (groei)gemeenten te ontbreken aan voldoende capaciteit om de bouwopgave ambtelijk te ondersteunen’, aldus het planbureau.

“Ik werk graag (en al lang)  bij Haarlem omdat de stad alles heeft; nieuwe ontwikkelingen op stedenbouwkundig gebied, de uitdaging om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Maar vooral ook vanwege de vele monumenten en stadsgezichten. Prachtig om mee te helpen Haarlem mooi te houden en er een toekomstbestendige stad van te maken. Haarlem verveelt nooit, er gebeurt altijd wat en dat is boeiend. Werken in het fysiek domein is een positieve ervaring omdat het gaat over het verbeteren van de stad.”

Ronald de Vries – Juridisch adviseur

Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving
Gemeente Haarlem en Zandvoort

“Als je rechten hebt gestudeerd, hoef je geen advocaat, rechter of bedrijfsjurist te worden. Dit is ook gewoon tof! En dit vak uitoefenen bij de overheid heeft echt een toegevoegde waarde: je bent maatschappelijk bezig. Dat maakt het werk heel erg mooi.”

Lisa Opdam

Juridisch Adviseur
Gemeente Haarlem en Zandvoort

“In de straten, pleinen, lanen en parken van Haarlem en Zandvoort spelen kinderen, kun je wandelen, hardlopen en met elkaar afspreken. Het is voor veel bewoners een tweede woonkamer. Dat maakt het voor mij boeiend en inspirerend om voor de gemeente te werken.”

Melvin Werkhoven

Teammanager Beleid Openbare Ruimte
Gemeente Haarlem en Zandvoort

De personeelsmonitor van het A&O fonds gemeenten 2020 onderschrijft die bevindingen. Met name in de functiegebieden ruimtelijke ordening/milieu en bouwkunde/civiele techniek blijkt het lastig om geschikte kandidaten te vinden.

‘We hebben gewoon goede vakmensen nodig bij de overheid’, zegt Meindersma. ‘Neem riolering, of groen, of grondexploitaties. Dat is een vak. Voor een deel moet je dat vakmanschap hebben, en voor een deel moet je het leuk vinden om jezelf te ontwikkelen. Je moet wendbaar zijn en meebewegen met wat er in de stad speelt.’

Verder biedt werken bij de overheid volgens Meindersma kansen om te werken aan ‘de lange lijn’, zoals hij het noemt. ‘Als je tien of vijftien jaar in een gemeente werkt, kan je daar echt wat opbouwen. Persoonlijk waardeer ik dat. Ik vind het leuk om met verschillende processen bezig te zijn, maar ik wil me ook ergens langdurig mee verbinden. Dat langjarige binden aan een stad of dorp vindt niet iedereen leuk, sommige mensen vinden het fijner om veel verschillende klussen op verschillende plaatsen te doen. Daar leent het bedrijfsleven zich wellicht beter voor. Tegelijkertijd: gemeenten als Haarlem en Zandvoort zijn zo dynamisch dat je in de loop van de tijd met heel veel verschillende onderwerpen bezig kan zijn.’

Reeds bekend zijn met een gebied is volgens Meindersma geen vereiste. ‘Als je maar bereid bent om je er in te verdiepen. Dus je leest de lokale krant en gaat op zaterdag eens naar het museum, om te zien wat daar allemaal speelt, ook als je er niet woont. Kijk, als ik nu naar het strand ga, ga ik natuurlijk niet naar Scheveningen.’

En dan als laatste, want de directeur fysiek domein kan legio redenen noemen waarom werken bij de gemeente aantrekkelijk is: ‘Gemeenten zijn direct betrokken bij heel urgente opgaven, zoals klimaatverandering. Tuurlijk, het bedrijfsleven werkt daar ook aan, maar schiet in veel opzichten denk ik ook te kort. Als je echt een verschil wil maken, is een gemeente een hele goede plek om dat te doen. Zeker een gemeente als Haarlem is daar perfect voor. Groot genoeg voor serieuze uitdagingen, klein genoeg voor contact met bewoners en bestuurders. Er is geen centimeter in de stad waar wij als gemeente niet op een of andere manier bij betrokken zijn. We hebben het gemaakt, vergund, vernieuwd, we houden het schoon, overal zitten onze vingerafdrukken op.’