Planeconoom

Planeconoom

Haarlem heeft de ambitie om tot en met 2025 10.000 woningen toe te voegen, voornamelijk binnenstedelijk in de zeven ontwikkelzones van Haarlem.

Constructeur

Constructeur

Jij controleert en beoordeelt de constructieve onderbouwing van de veiligheid van bouwwerken aan de vigerende wettelijke regels en bepalingen.

Milieu Jurist

Milieu Jurist

Je adviseert je collega’s bij de vergunningaanvragen, meldingen en beleid op het gebied van bodem, lucht en geluid.