Werken bij het Fysiek Domein – Gemeente Haarlem

Samen doorbouwen aan een duurzaam (t)huis

Wil jij iets betekenen voor de maatschappij en meewerken aan een duurzame, sociale en toekomstbestendige stad? Kom werken bij Haarlem! Een maatschappelijk betrokken en flexibele organisatie waar volop ruimte is voor initiatief en innovatie.

Uitgelicht

Populaire vacatures

Milieu Jurist

Je adviseert je collega’s bij de vergunningaanvragen, meldingen en beleid op het gebied van bodem, lucht en geluid.

Opgavegerichte Beheerder Openbare Ruimte

Je voert regie als eerste aanspreekpunt vanuit team beheer voor de beleidsadviseurs op het beleid voor de openbare ruimte.

Strategisch Beleidsadviseur Geluid

Je werkt samen met de andere medewerkers Omgevingskwaliteit binnen de afdeling maar ook van andere afdelingen.

Over ons

Gemeente Haarlem

Wie zijn wij?

Als organisatie en werkgever zet Haarlem zich actief in voor diversiteit en inclusie. Als werkgever waarderen wij de verschillen en talenten van medewerkers. Iedere medewerker hoort er al als vanzelfsprekend bij. We streven naar een inclusief werkklimaat waarin iedereen zichzelf kan zijn en de kracht van diversiteit benut wordt. Dat doen we onder andere door in gesprek te blijven over diversiteit en inclusie met onze medewerkers en interne en externe ambassadeurs. Haarlem is aangesloten bij het landelijk netwerk Diversiteit in bedrijf en heeft het Charter Diversiteit ondertekend.

Benieuwd naar al onze vacatures?

Neem gerust een kijkje op onze vacaturepagina.